Hakkımda

Hakkımda daha fazla bilgi alın


Dr. Ziya Kurban Yurt,Kurtköy Ersoy Hastanesi'nde hizmet vermektedir.

Okullar / Eğitimler

 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1992-1998
 • Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi Kliniği (Uzmanlık), 2003-2008
 • Ankara Senatoryum Göğüs Hastalıkları Kliniği, 2009-2011

Yayınlar

 • Özofagus Cerrahisi
 • Torakal Sempatektomi (El Terlemesi)
 • Primer Akciğer Ameliyatları ve Biyopsiler
 • Flexible ve Rijit Bronkoskopi
 • Diyafram Cerrahisi

İlgi alanları

 • Akciğer Kanseri
 • Akciğer Zarı (Plevra) Hastalıkları
 • Pnömotoraks
 • Göğüs Kafesi Şekil Bozuklukları
 • Bronşektazi
 • Mediasten Hastalıkları
 • Hiperhidrozis
 • Göğüs Boşluğunda Sıvı Birikmesi
 • Diyafram Hastalıkları
 • Timus Hastalıkları
 • Kist Hidatik
 • Akciğerde Kitle
 • Göğüste Su Toplaması
 • Akciğer Tümörleri
 • Akciğerlerde Su Toplaması
 • Akciğer Karsinomu
 • Akciğer Tüberkülozu
 • KOAH - Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
 • Nefes Darlığı
 • Akciğer Apsesi
 • Akciğer Hastalıkları
 • Kist
 • Yaralanmalar
 • Atelektazi
 • miyasteni
 • Göğüs Ağrısı
 • Terleme
 • Göğüs Hastalıkları
 • Kemik Büyümesi
 • Öksürük
 • Pnömoni
 • Bronşit
 • Yüz Kızarması
 • Astım
 • Astım Bronşit
 • Alerjik Astım
 • Kalp Ağrısı
 • Kalp Sıkışması
 • Tiroid Guatr
 • Tiroid Nodülü
 • Damar Hastalıkları
 • Göğüs Estetiği
 • Asya Gribi
 • Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri
 • Myastenia Gravis
 • Nefes borusu cerrahisi
 • Poland Sendromu
 • Kaburga Kırıkları ve Bozukları
 • Akciğer Kistleri
 • Mediastinal Kistler
 • Mezotelyoma

İletişim

Benimle kurumum üzerinden iletişimi kurun!


Kurtköy Ersoy Hastanesi

Kurtköy Mah. Ankara Cad. No: 390/3
34912 Pendik, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Sunduğum hizmetler/işlemler?


Nefes Borusu Ameliyatları
Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi
Servikal Mediastinoskopi
Solunum Fonksiyon Testleri
Teknesyumlu Tiroid Tarama
Timektomi
Timus Ameliyatları
Tirektomi
Tiroid Alınması
Robot Destekli Torasik Prosedürler
Robot Destekli Cerrahi
Normal Randevu
Perkütan Iğne Aspirasyonu
Plevra ve Mezotelyoma Cerrahisi
Plevral Sıvı Aspirasyonu
Preoperatif Değerlendirme
Radyofrekanslı Ablasyon
Radyonükleer Kemik Taraması
Redüksiyon Mammoplasti (Meme Küçültme)
Tiroid Iğne Biyopsisi
Tiroid Kan Testleri
Tiroit Peroksidaz Antikor Testi
Vakum Destekli Çekirdek Biyopsisi(Meme Biyopsisi)
Venografi
Venöz Dupleks Ultrasonografisi
Video Destekli Torasik Cerrahisi
Video Destekli Özofagus Cerrahisi
Video Torakoskopik Cerrahi (VATS)
Videotorakoskopik Akciğer Ameliyatları
Yemek Borusu Ameliyatları
Uyku Testi (Polisomnografi)
Uyku Laboratuvarı (CPAP)
Torakotomi
Torasentez
Tpo(Tiroid Peroksidaz Testi) Tpoab
Trakeostomi
Transjugüler Şant (Tips)
Transtorasik İğne Aspirasyonu
Transözofageal Ekokardiyografi (Töe)
Tümör Nekrozu Faktörü (Tnf)
Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (Yart)
Nebulizatör
Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı
Amfizem ve Pnömotoraks Cerrahisi
Anterior Mediastinotomi
Anti-Mikrozomal Antikor(Anti-M)(Tiroid Peroksidaz Testi)
Apse Insizyonu Ve Drenajı
Bronkoskopi
Cea(Karsinoembriyonik Antijen)
Cnb(Meme Biyopsisi)
El ve Koltuk Altı Terleme (Sempatik Klips) Ameliyatı
Akciğer Zarı Kanseri Ameliyatları
Akciğer Ve Plevra Biyopsisi
Akciğer Baloncuk Ameliyatı
Akciğer Biyopsisi
Akciğer Cerrahisi
Akciğer Kanseri
Akciğer Kanseri Cerrahisi
Akciğer Kist Hidatik Ameliyati
Akciğer Sönmesi Ameliyatı
Akciğer Transplantasyonu
Endoskopik Cerrahi
Endovasküler Embolizasyon
Fibröz Tümörün Cerrahi Olarak Çıkarılması
Lobektomi
Lumpektomi
Mediastinal Tümör Rezeksiyonu
Mediastinoskopi
Melanom Alınması
Meme Biyopsisi
Meme MR'ı
Meme Muayenesi
Laserasyon Onarımı
Larenjektomi
Fnab(Meme Biyopsisi)
Göğüs Duvarı Deformite Cerrahisi
Göğüs X-Ray
Güvercin ve Kunduracı Göğüsü Ameliyatları
Hemaferez
Jackson Pratt Dren
Kateter Yerleştirme
Laparoskopi
Myastenia Gravis Hastalığı Ameliyatı

Randevu almak ister misiniz? Buraya tıklayın Randevu al!